Požádala jsem o předčasný důchod bez výplaty k 30. 9.2023. Mám vzít žádost zpět?

Otázka:

Dobrý den pane Maříku,
chtěla bych Vás poprosit o radu ohledně mého důchodu. Požádala jsem o předčasný starobní důchod bez výplaty k 30.9.2023 s tím, že budu dále pracovat až do dosažení důchodového věku 3.9.2025. Nyní jsem dostala rozhodnutí a nevím, jestli si ho nechat nebo ho odmítnout a požádat o důchod až v roce 2025. Vypočtený důchod je nízký a i když se bude postupně rušit krácení, ani tehdy nebude o moc vyšší. Proto bych si ho nerada ještě snížila neuváženým jednáním. Dle Vašich rad jiným tazatelům vychází výpočet lépe v dalších odpracovaných letech. Přemýšlím ale, jaký dopad budou mít na výpočet mého důchodu v roce 2025 všechny chystané změny, které podle předpokladu budou v té době už platit – výchovné má být už také nějak kráceno? Mám 1 dítě, získaná doba pro stanovení výše proc. výměry činí k 30.9.2023 41 roků a 334 dnů, OVZ je 31981, VPZ je 21445, důchod k 30.9.2023 je 16.602 Kč.
Další věc o které přemýšlím je ta, že mi chybí do dalšího odpracovaného roku pouze 31 dní, a nevím, zda je možné tuto dobu ještě odpracovat při předčasném důchodu nebo už ne? To znamená posunout uvolnění důchodu až třeba na 1.11.2025 a tím získat 42 odpracovaných roků, nebo je to možné odpracovat jen v případě, že budu žádat o důchod až v roce 2025? A cca o kolik Kč by se mi zvedl důchod než kdybych požádala o přiznání důchodu už 3.9.2025? Jde mi o návratnost. Předem děkuji za Vaši radu.

Doplněno:

Dobrý den, oprava v mém dnešním e-mailu. Omylem jsem napsala, že bych získala v roce 2025 42 odpracovaných roků, ale skutečně bych měla 44 odpracovaných roků. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Požádala jsem o předčasný důchod bez výplaty k 30. 9.2023. Mám vzít žádost zpět?

Moje odpovědi v tomto směru jsou stále stejné a další a další informace, které získávám (nález Ústavního soudu, vývoj inflace apod.) mě utvrzují v tom, co zde stále opakuji. Nevidím smysl v tom dělat odloženou výplatu předčasného důchodu přiznaného v roce 2023, pokud chci pracovat do důchodového věku v roce 2025. Porovnání s rokem 2024 je zcela jasné a v roce 2025 to nebude jiné.

Podle webu MPSV se příp. rušení výchovného na první dvě děti plánuje na rok 2027. Ale i kdyby to mělo být dříve, není možné se jen podívat na jednu část výpočtu důchodu (výchovné) a z té něco usuzovat. Výpočet je mnohem komplexnější. Už výpočet roku 2024 je běžně výhodnější o 600 až 700 Kč, takže i kdyby bylo výchovné zrušeno už letos, výpočet roku 2024 by při jednom dítěti vycházel lépe.

44 let pojištění získáte k 30. 10. 2025. Do dalšího celého roku pojištění vám tedy nechybí 31 dní, ale 57 dní. Nemůžete vycházet z data 30. 9. 2023, které je z tohoto pohledu zcela nepodstatné (mohla jste si požádat o předčasný důchodu např. k 28. 7. 2023). Důležité je, jak daleko je k získání dalšího celého roku pojištění od dosažení důchodového věku. U skoro dvou měsíců se bude návratnost pohybovat okolo 7 až 9 let. Posunou datum a získat další rok doby pojištění lze jak u odložené výplaty předčasného důchodu, tak i u „běžného“ výpočtu. Další celý rok pojištění vám důchod zvýší o částku lehce převyšující 300 Kč.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Maříku, děkuji za Vaši odpověď na můj předchozí dotaz a nyní mám ještě další otázky. Pokud budu chtít zrušit rozhodnutí o přiznání předčasného důchodu, ve Vašich odpovědích jsem četla, že se to může napsat „volnou formou“. Ten dopis lze poslat i elektronicky nebo se musí zaslat jen poštou příp. zanést osobně na OSSZ? A může ČSSZ tuto žádost o zrušení z nějakého důvodu zamítnout? Dále si chci potvrdit svoji úvahu nad postupem, kdy si chci uzavřít celý další celý rok pojištění. V minulém dotazu jsme uvažovali o posunutí data přiznání důchodu v roce 2025 o necelé 2 měsíce od dosažení důchodového věku, ale jelikož mám ve výpisu dob pojištění nějaké doby, kdy jsem byla na úřadu práce a nepobírala podporu a tato doba není nijak započtena, tak bylo lepší si ty 2 měsíce doplatit v rámci dobrovolného důchodového pojištění a tím bych tuto dobu získala. Pak bych mohla požádat o přiznání důchodu již 3.9.2025, kdy mám důchodový věk a tím by se i hodně zkrátila návratnost. Tuto v přehledu nezapočtenou dobu na ÚP si mohu libovolně vybrat např. 1.7.-31.8.2014, nemusí na nic navazovat? A samozřejmě bych musela vyplnit na OSSZ přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Zpětvzetí je podání jako každé jiné – elektronicky je možné učinit, pokud máte datovou schránku, příp. elektronický podpis. Je možné ho zaslat poštou nebo donést na OSSZ osobně. Nemá žádné specifika oproti jiným podáním. Pokud zpětvzetí doručíte v zákonné lhůtě, ČSSZ ho nemůže zamítnout.

Pokud skutečně máte k dispozici evidenci na úřadu práce, která vám nebyla zhodnocena, je postup s využitím dobrovolného důchodového pojištění možný. Návratnost by se tak výrazně zkrátila. Doplácená doba na nic „navazovat“ nemusí.