Posudkový lékař mi zakázal pracovat

Otázka:

Od roku 1973 do roku 1976 učení, potom 1 rok zaměstnání, následně od roku 1977 střední škola. Následně osum let v AA1 (odfáraných na uhelné šachtě). Celkem mám registrováno 26,3let a náhradní doby 5let. Od roku 2015 jsem invalida, a PL mi defakto zakéázal pracovat ( Napsal: není schopen výdělečné činnosti, ani za zvláť mimořádných podmínek. Na základě této věty mě odmítly i na ÚP). Řádný důchodový věk mám v únoru v roku 2022. Jak se počítají doby a mám nnárok na nějaký důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Posudkový lékař mi zakázal pracovat

Posudkový lékař vám nezakázal pracovat – věta o mimořádných podmínkách nic takového neznamená.

Jak se která doba hodnotí při výpočtu důchodu, vysvětluji v tomto článku. Pokud jste získal pouze vámi uváděnou dobu pojištění, vznikne vám nárok na tzv. poměrný starobní důchod až v roce 2027.

Otázka doplněna:

Otázka k tomuto vysvětlení: Z jakého důvodu mě teda odmítly registrovat na ÚP, říkaly, že kvuli této větě.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Však já taky nikde neuvádím, že by vás měl úřad práce zaregistrovat do své evidence. Naopak jsem vás výše odkazoval na jinou odpověď, kde je uvedeno:

Tato věta pro vás znamená, že se nemůžete přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání a tedy ani pobírat podporu v nezaměstnanosti.