Poslední tři roky před důchodem budu mít vedlejší pracovní poměr

Otázka:

Dobrý en. V roce 2022 půjdu do strarobního důchodu.Tyto poslední 3 roky budu mít ještě vedlejší pracovní poměr. Bude se tento výdělek počítat k důchdu a o kolik se zvýší. Je třeba odvadět soc. a zdrav pojištění. Předem děkuiji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Poslední tři roky před důchodem budu mít vedlejší pracovní poměr

Z jakých dob a vyměřovacích základů (výdělků) se počítá starobní důchod, podrobně vysvětluji v tomto článku. Při výpočtu důchodu se hodnotí pouze doby a výdělky z činnosti, která zakládá účast na sociálním pojištění. U dohody o provedení práce vzniká účast na pojištění při měsíčním výdělku vyšším než 10.000 Kč u jednoho zaměstnavatele. U dohody o pracovní činnosti obecně vzniká účast na pojištění od měsíčního výdělku 3.000 Kč, příp. i nižším, ale zde záleží na sjednané výši odměny. Od těchto částek je z výdělku odváděno pojistné a tyto výdělky (vyměřovací základy) a doba se hodnotí při výpočtu důchodu.

Záleží na výši výdělku, ale vliv na výši důchodu takto těsně před důchodem bude velmi nízký, téměř zanedbatelný.