Pokud si doplatím dobu pojištění, bude mi důchod doplacen zpětně?

Otázka:

Dobrý den,
v srpnu jsem se na Vás obrátil s prosbou o sdělení výše inval. důchodu (nyní 3. st.). Od ČSSZ jsem obdržel nezávazné sdělení, že za předpokladu zaplacení chybějícího pojistného za období 4 měsíců (tj. 8000,-), bych obdržel inv. důchod ve výši cca 7.000,-. V roce 1989 jsem 10 měsíců studoval, v letech 1990-1993 tj. 3,25 roku pracoval, následovala 5 měsíční vojenská služba, dále již v evidenci prac. úřadu. Mohli byste mi, prosím, potvrdit výši důchodu? Na doplatek pojistného si musím půjčit. Z dávky hm. nouze, kterou nyní pobírám, bych při nepřiznání inv. důchodu, těžko půjčku splácel.
Mohli byste mi též prosím sdělit, zda při splnění podmínek přiznání inv. důchodu (tj. 5 let z 10 před invaliditou) v minulosti, je od tohoto data zpětně důchod doplacen?
Děkuji

Odpověď:

Pokud si doplatím dobu pojištění, bude mi důchod doplacen zpětně?

Pokud získáte potřebnou dobu pojištění pomocí dobrovolného důchodového pojištění, bude vám důchod doplacen ode dne doplacení (připsání potřebné částky na účet okresní správy sociálního zabezpečení), nikoliv zpětně ke dni vzniku invalidity.

Důchod se počítá velmi komplikovaně a z takto poskytnutých informací není možné určit jeho výši a ani nedokáži určit, zda je doplacená doba dostatečná (jak jsem vám sdělil již minule doba pojištění se počítá s přesností na dny). Vzhledem k tomu, jaké jste minule uvedl datum vzniku invalidity, na rovinu píši, že se mi doba, kterou byste měl doplatit, zdá velmi krátká a výše důchodu nepřiměřeně vysoká.

Na OSSZ však mají všechny potřebné doklady k dispozici a předpokládám, že vědí, co dělají.