Pokud nebudu mít námitek, musím něco ČSSZ potvrzovat?

Otázka:

Dobrý den,
dne 4.10. 2023 jsem převzal Rozhodnutí ČSSZ Praha základní výměru důchodu o který jsem požádal 13.6. 2023 na příslušném ČSSZ Karviná.
Výplatu předčasného důchodu jsem zatím nepožádal. Nyní mám 30 dní na podání námítek proti tomuto rozhodnutí.
1. pokud nebudu mít námitek musím něco ČSSZ potvrzovat?
2, mám v úmyslu požádat o výplatu předčasného důchodu od 1.4. 2024. Jak mám dále postupovat, co a do kdy dodat a o co požádat ČSSZ? Zatím jsem zaměstnán v pracovním poměru – kdy mám podat výpověď u zaměstnavatele a mám ji doručit ČSSZ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud nebudu mít námitek, musím něco ČSSZ potvrzovat?

Ne, rozhodnutí správního orgánu se ze strany žadatele nijak nepotvrzuje. Po 30 dnech od doručení rozhodnutí dojde k nabytí právní moci, ale to je jen úkon v rámci ČSSZ, ke kterému není třeba žádný váš úkon.

O uvolnění a úpravu předčasného starobního důchodu se má žádat až po skončení výdělečné činnosti, tj. ve vašem případě během dubna 2024 – § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Vyřízení ČSSZ trvá okolo třech měsíců a poté je důchod zpětně doplacen. Pokud nevyjdete s penězi, je možné si dopředu požádat o uvolnění výplaty důchodu (zaměstnavatel musí v době žádosti potvrdit skončení pracovního poměru) a o úpravu důchodu až následně.

Pokud chcete skončit v zaměstnání k 31. 3. 2024 a zaměstnavatel s vámi neukončí pracovní poměr dohodou, musíte dát klasickou výpověď – výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení. Výpověď tedy musíte dát v lednu 2024, v únoru a břenu 2024 poběží výpovědní lhůta. Výpověď se ČSSZ nedoručuje. Po sepsání žádosti o uvolnění a úpravu důchodu OSSZ vyzve zaměstnavatele, aby jí zaslal Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance. V něm budou ze strany zaměstnavatele uvedeny potřebné informace.