Jak doručit námitku proti rozhodnutí ČSSZ. Emailem, dopisem obyčejně nebo je nutné dopisem doporučeně?

Otázka:

Dobrý den, prosím, jak doručit námitku proti rozhodnutí ČSSZ. Emailem, dopisem obyčejně nebo je nutné dopisem doporučeně?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak doručit námitku proti rozhodnutí ČSSZ. Emailem, dopisem obyčejně nebo je nutné dopisem doporučeně?

E-mailem můžete s ČSSZ komunikovat pouze v případě, že máte elektronický podpis, kterým mail podepíšete. Námitku můžete ČSSZ zaslat i formou obyčejného psaní, pokud tedy dostatečně důvěřujete České poště, že ho doručí.