Pokrátí se vdovský důchod po dosažení důchodového věku bez přiznání starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, moje maminka nyní pobírá plat a vdovský důchod po mém tatínkovi. V říjnu roku 2017 dosáhne důchodového věku. Váhá, zda si požádat o starobní důchod. Chtěla bych se proto zeptat, zda pouhým dosažením důchodového věku zaniká nárok na vdovský důchod v aktuálně pobírané výši (tzn., zda bude mít po dosažení důchodového věku automaticky nárok pouze na polovinu procentní výměry vdovského důchodu)? Nebo je krácení vdovského důchodu podmíněno pouze přiznáním starobního důchodu? Myslím si to správně, že když si maminka o starobní důchod nepožádá, bude moci i po dosažení důchodového věku pracovat a nadále pobírat vdovský důchod v plné aktuální výši (tedy základní + plná procentní výměra)? Za odpověď předem velice děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokrátí se vdovský důchod po dosažení důchodového věku bez přiznání starobního důchodu?

Ano, myslíte si to správně. K pokrácení nižšího z důchodů dochází až po přiznání dalšího důchodu. Pouhým dosažením důchodového věku bez přiznání starobního důchodu se na výši vdovského důchodu nic nemění – § 59 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Tématu krácení vdovského důchodu se věnuji v tomto článku.