Vdovský důchod z důvodu péče: Jak by to bylo v případě, že by šla maminka do LDN?

Otázka:

Vdově byl zastaven po roce vdovský důchod. Nyní se stará o maminku, které přiznali třetí stupeň invalidity. Důchod ji znovu obnovili.
Jak by to bylo v případě, že by šla maminka do LDN ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vdovský důchod z důvodu péče: Jak by to bylo v případě, že by šla maminka do LDN?

Pokud nebude splněna žádná jiná z podmínek popsaných v článku o opětovném přiznání vdovského důchodu, nárok na vdovský důchod zanikne.

Nárok na vdovský důchod by trval pouze v případě, že by opečovávaná osoba byla v LDN pouze po přechodnou dobu (do 90 dní).