Podala jsem si žádost o PSD v VIII/2023, kdy na sepsání mohu jít i v II/2024

Otázka:

Dobrý den. Jsem ID ve 1.stupni a pracuji na zkrácený úvazek v chráněné dílně (mzdová účetní) Narok na SD mám 27.7.2025. Podala js si žádost o PSD v VIII/2023,kdy na sepsání mohu jít i v II/2024. Dnes již tuším, že PSD bude vyšší než moje celkové příjmy (ID+mzda). Je možné, abych po přiznání PSD výplatu vč. odvodů vrátila a byl mi vyplacen rozdíl mezi ID a PSD? Pokud ano, jak to bude s čerpáním podpory kterou dostává zaměstnavatel od ÚP? Je mou povinností zaměstnavateli oznámit, že jsem si podala žádost o sepsání PSD? Jak bude řešit zaměstnavatel odvody, když takových důchodců má více a tudíž by byly za org. chybné?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Podala jsem si žádost o PSD v VIII/2023, kdy na sepsání mohu jít i v II/2024

Podle toho, jak situaci popisujete, jste si o předčasný důchod nepožádala, pouze jste uplatnila nárok, což není sepsání žádosti o důchod.

Výplata předčasného důchodu vám může náležet až od chvíle, kdy pro ni splníte podmínky, tj. v případě, že jste ještě nedosáhla důchodového věku, musíte skončit výdělečnou činnost. Než se přiznání předčasného důchodu vyřídí, bude vám dále chodit invalidní důchod, který bude následně zúčtován s doplatkem předčasného důchodu.

Zaměstnavatel se o sepsání žádosti o předčasný důchod (jak píši výše, zatím jste žádnou žádost nesepsala) dozví od OSSZ, která po něm bude požadovat vyplnění potvrzení zaměstnavatele a odeslání evidenčního listu důchodového pojištění.

Dotacemi z úřadu práce se nezabývám a neznám podmínky pro jejich výplatu.