Počítá se péče o dítě před 18. rokem matky do doby pojištění?

Otázka:

Dobrý den, studovala jsem střední školu celkem 5 roků. Po druhém ročníku jsem na 1 rok studium přerušila, protože se mi narodilo dítě, o které jsem řádně pečovala. To vše bylo před 40 lety. Dnes mi při sepisování žádosti o důchod bylo řečeno, že péče o dítě před 18. rokem věku se nezapočítá do odpracované doby. Je to pravda? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Počítá se péče o dítě před 18. rokem matky do doby pojištění?

Péče o dítě je tzv. náhradní dobou pojištění. § 33 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění uvádí:

Výše procentní výměry starobního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod. Do doby pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod se nezahrnují náhradní doby pojištění. Výše procentní výměry starobního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně.

Informace, kterou jste obdržela na OSSZ při sepisování žádosti o starobní důchod je tedy správná.