Pobírám vdovský důchod a marodím. Předčasný důchod mám přiznaný od 31. 12. 2022 bez výplaty

Otázka:

Dobrý den,jsem narozená 24.3.1962,2 děti.K 31.12.2022 jsem požádala o předčasný důchod s odloženou výplatou.Pobírám vdovský důchod od 29.5. 2014 do 2952015,kdy zanikl.Od 4.6.2014 ho zase beru z důvodu péče o maminku.Jsem v pracovním poměru.Od 22.8.2023 jsem v pracovní neschopnosti (asi od PC a myší mě bolí hodně karpály a bez přestání mě bolí a brní 3 prsty pravé ruky).Při žádosti o předč.důchod mi pracovnice OSSZ sdělila,že když budu dále pracovat a odejdu do důchodu dnem odchodu 24.5.2025 bude mi krácení (3,6%+4,8%+3%) zrušeno,ale že mám vždy přijít asi v březnu požádat o přepočet důchodu (dopočítání odpracovaného roku).Nyní,když marodím,a pravděpodobně budu nadále marodit,bych měla dotaz.Zaměstnavatel na mně tlačí,abych odešla do předčasného důchodu-ví o něm,protože mzdová pracovnice trvala na zaslání rozhodnutí o star.důchodu).Vzhledem k tomu,že pobírám k nemocenské i vdovský důchod,je pro mne výhodnější být dokud budu nemocná,v práci.neschopnosti.Co v roce 2024 po podpůrčí době 22.8.2024?Bude pro mne výhodné odejít do předč.důchodu kterým dnem?Vdovský důchod v současné době pobírám v částce cca 15 000
Kč.Jaká částka mi bude bude přičtena ke star.důchodu z vdovského Z čeho se bude počítat?Z částky vdovského důchodu teď,nebo ke dni úmrtí manžela?Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám vdovský důchod a marodím. Předčasný důchod mám přiznaný od 31. 12. 2022 bez výplaty

To, co vám řekla pracovnice OSSZ, je nesmysl – úprava důchodu skutečně provedena bude, ale až na vaši žádost, kterou je možné podat po skončení výdělečné činnosti (nebo dosažení důchodového věku, pokud nastane dříve) – § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Žádné průběžné přepočítávání se nedělá a ani by nemělo žádný smysl.

Co je výhodnější záleží na konkrétních částkách, i na tom, jak dlouho budete starobní důchod pobírat. Obecně platí, že odmazávat krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty a získávat další dobu pojištění lze pouze výdělečnou činnosti (ne evidencí na úřadu práce). Jak dále po skončení podpůrčí doby postupovat, záleží na výši předčasného důchodu k tomuto datu. Pokud bude součet podpory v nezaměstnanosti a vdovského důchodu (nepokráceného) vyšší, než by byl součet předčasného a vdovského důchodu (pokráceného), je lepší využít evidence na úřadu práce. Krácení si tím sice nesnížíte, ale po tuto dobu bude pobírat vyšší částku. V opačném případě je lepší nechat si přiznat výplatu předčasného důchodu – na nižší krácení dosáhnete až od 27. 8. 2024 (pracovní poměr musí trvat do 26. 8. 2024).

Výpočet krácení vdovského důchodu vysvětluji v tomto článku. Výše vdovského důchodu po přiznání starobního důchodu (pokud bude vyšší než vdovský důchod) se dá spočítat už nyní – od částky, kterou nyní pobíráte odečtěte 4 040 Kč a zbytek vydělte dvěma. To je částka, kterou budete pobírat a platí i pro rok 2024.