Pobírám vdovecký důchod. Mám žádat o invalidní, nebo jít do předčasného důchodu?

Otázka:

Dobrý den. Chci poradit co bude pro mne výhodnější. Během roku a něco jsem znovu na dlouhodobější nemocenské a pobírám vdovecký důchod, do starobního dlchodu mi chybí 2 roky. Mám si zažádat o částečný ID – jak se mi bude krátit vdovecký důchod, nebo po ukončení nemocenské se mám nahlásit na 11 měsíců na úřad práce a pak zažádat o předčasný důchod. Mám odpracovyných 44 let. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám vdovecký důchod. Mám žádat o invalidní, nebo jít do předčasného důchodu?

Co je „výhodnější“ není často možné určit, vždy jde o návratnost, jakou jste ochoten akceptovat.

Krácení při souběhu výplaty důchodů se věnuji v tomto článku. Nižší z důchodů se vám bude krátit vždy, ať už se jedná o souběh vdoveckého a invalidního důchodu nebo souběh vdoveckého a starobního důchodu.

Současně je možné pobírat invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně (částečné invalidní důchody již mnoho let neexistují), vdovecký důchod a podporu v nezaměstnanosti. Z tohoto pohledu by bylo finanční „nejvýhodnější“ pobírat současně invalidní a vdovecký důchod a také podporu v nezaměstnanosti. I kdybyste invalidním nebyl, stále bych volil variantu vdoveckého důchodu + podpory.

Po vyčerpání podpory můžete zvážit žádost o předčasný starobní důchod (tam už jde naplno o zmiňovanou návratnost).