Pobírám transformovaný starobní důchod, ale nevěděla jsem o tom

Otázka:

Dobrý den
Pobírám transformovaný starobní důchod, ale nevěděla jsem o tom. Je to důchod převedený z částečného invalidního důchodu a sna je vypočítaný podle § 61, a lze si žádat o zvýšení důchodu podle §29. Náhodou jsem se toto dozvěděla, když důchod pobírám již šest roků. Je nízký a ptala jsem se ČSSZ, zda se plánuje přídavek na vychované dítě. ČSSZ odpověděla, že je to možné od září tohoto roku, ale je třeba mít splněnou požadovanou dobu sociál. pojištění. Domnívám, se že mám. Doplácela jsem něco před lety za cizí firmu, která za mě kdysi pojištění nehradila .Byl soud na dožádání, ale předmětná společnost nebrtala dopisy a nakonec přišlo oznámení, že majitel firmy zemřel. Nezbylo mně než uhradit 30 000 Kč. Nikdy jsem nedostala oznámení, že by mně nějaká doba chyběla, ale paní z ČSSZ mně psala, že jsem měla dostat zamítnutí žádosti o starobní důchod. Odpověděla jsem, že si na to nepamatuji a požádala jsem o doslání té písemnosti. Paní mně oznámila, že si musí vyžádat spis. Nyní tedy asi 14 dnů čekám. Pokud si budu znovu nyní žádat o starobní důchod tak nevím jaké jsou zapotřebí formuláře a doklady k takové žádosti. Děkuji Vám za Vaši informaci

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám transformovaný starobní důchod, ale nevěděla jsem o tom

Starobní důchod podle § 61a zákona č. 155/1995 Sb. se přiznává v 65 letech osobám, které při věku dosažení 65 let pobírají invalidní důchod. Tento důchod se nijak nepřepočítává a jde v podstatě pouze o přejmenování invalidního důchodu na starobní a jeho vyplácení v dosavadní výši. Výchovné se k tomuto druhu starobního důchodu (podle § 61a) bude vyplácet pouze v případě, že nárok na starobní důchod (podle § 29) zanikl, protože byl invalidní důchod vyšší a následně byl transformován do starobního důchodu.

Pokud vám tedy v minulosti byla zamítnuta žádost o starobní důchod, protože jste nezískala potřebnou dobu pojištění, výchovné vám náležet nebude.

Jestliže se domníváte, že jste podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod splnila, nerozumím tomu, proč jste si již o starobní důchod nepožádala? A pokud jste i požádala, bylo v této věci rozhodnuto a podle všeho vám byla žádost zamítnuta. O tom svědčí i informace, kterou jste obdržela od ČSSZ.

Žádné částky na sociálním pojištění jste povinně určitě doplácet nemusela, protože z pohledu ČSSZ jde dluh na sociálním pojištění dluhem organizace, ne vaším. Zřejmě se jednalo o zdravotní pojištění, které ale s důchodem nesouvisí.

Otázka doplněna:

Dobrý den
Já jsem si o starobní důchod žádala, ale nepamatuji se, že by mně byl zamítnutý, tedy nyní ČSSZ žádám o zprávu Tehdy jsem nerozuměla jsem nízké výměře a proto jsem žádala o přepočítání, a to mělo být v pořádku. nyní jsem se na ně obrátila ve věci přídavku na vychované dítě, jinak bych byla v domnění, že existuje jen výpočet důchodu dle § 61/.

Doplácela jsem za tehdy jugoslávskou firmu Genesis, která nekomunikovala ani se soudem, kde probíhalo řízen í/ soud na dožádání v Beogradu/ . Domnívám se, že se jednalo o povinnost firmy platit za mě sociální pojištění, jelikožsoud zjišťova lo jaký tyxp pracovního poměru se jedná, zda o pracovní poměr na dobu neurčitoi nikoliv smlouvu o dílo. ap .Písemná smlouva nebyla, jelikož majitelé přijjížděli jen na otočku, a odjjížděli i vždy zase náhle.
Plat j sem dostávala od kolegyně,
Potřečovala bych tedy pravděpodobně i podat novou žádost o starobní důchod, a nejsem si jistá. jaké formuláře by byly v tomto případě potřeba .Dosud nevěděla, že jak nyní chápu, tak existují dva různé výpočty starobního důchodu.
Finanční arbitr mě nyní odkázal na Vaši poradnu, kam jsem se tedy i obrátila

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jak jsem psal, sociální pojištění jste určitě nedoplácelo, zřejmě se jednalo o zdravotní pojištění.

Žádost o starobní důchod s vámi sepíší na okresní správě sociálního zabezpečení. Žádné „formuláře“ k tomu nepotřebujete. Vzhledem k tomu, že už jste v minulosti nějaké žádosti o důchod podávala, bude vám stačit předložit pouze občanský průkaz.