Pobírám starobní důchod na Slovensku, jsem občan SR a dělal jsem jako vysokoškolský učitel v ČR

Otázka:

Pobírám starobní důchod na Slovensku jjsem občan SR a dělal jsem jako vysokoškolský učitel v ČR od 2015 do 2023. Mám 76 let. O jaký důchod mám žádat ? kam podat žádost a co mám předložit k žádostí?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám starobní důchod na Slovensku, jsem občan SR a dělal jsem jako vysokoškolský učitel v ČR

Vzhledem k věku vám nemůže být přiznán jiný důchod než starobní. Pokud žijete v Česku, požádejte si o starobní důchod u místně příslušné OSSZ, pokud žijete na Slovensku, požádat o český starobní důchod můžete u příslušné pobočky Sociální pojišťovny. Sociální pojišťovna postoupí žádost ČSSZ k vyřízení.

Průběh doby pojištění by měla mít v nárokových podkladech ČSSZ, ty tedy dokládat nemusíte. Určitě je třeba předložit doklad totožnosti, příp. Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet, pokud chcete důchod zasílat na český účet. V případě zasílání důchodu na Slovensko, je třeba využít tento nebo tento tiskopis (podle vaší situace).