Pobírám 2. stupeň invalidního důchodu, mohu si zažádat o průkaz ZTP?

Otázka:

Dobrý pobírám druhý 2 stupeň invalidního důchodu mohu si zažádat o průkaz ZTP nebo si mohou žádat pouze jenom ti co pobírají 3 stupeň invalidního důchodu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám 2. stupeň invalidního důchodu, mohu si zažádat o průkaz ZTP?

Žádat o průkaz mimořádných výhod (průkaz TP, ZTP a ZTP/P) může kdokoliv. Jejich přiznání není nijak navázáno na uznání invalidity, příp. na konkrétní stupeň invalidity. Mimořádné výhody se posuzují podle jiných kritérií než invalidita.