Mohu žádat o vyšší stupeň invalidity?

Dotaz:

Dovoluji si Vás touto formou požádat o pomoc. Zažádal jsem o invalidní důchod, protože jsem z 90% nevidomý (sítnicová dystrofie). I za těchto zhoršených podmínek jsem byl schopný – s obtížemi – vykonávat práci na PC. Posudkový lékař ohodnotil mojí invaliditu jako ll. stupeň s odůvodněním, že jsem zaměstnán a proto nemám nárok na lll. stupeň, ačkoliv podle tabulek do této kategorie spadám. Nyní mi můj zaměstnavatel na základě mé invalidity dal výpověď. Dle posudku závodního lékaře již nejsem způsobilý pro výkon mé práce na PC. Nyní jsem tedy nezaměstnaný. Mám možnost požádat o přezkoumání stupně invalidity ačkoliv je můj zdravotní stav stejný, jako při prvním posudku?

Odpověď:

Mohu žádat o vyšší stupeň invalidity?

O změnu výše invalidního důchodu (tak se tato žádost jmenuje) si zažádat můžete. Je však na posouzení posudkového lékaře, k jakému závěru dojde – toto není možné přes internet předjímat.

K žádosti o změnu výše invalidního důchodu stačí na okresní správě sociálního zabezpečení předložit pouze občanský průkaz.