Po přiznání důchodu jsem pracovala do roku 2010, mám nárok na úpravu starobního důchodu?

Otázka:

Jsem narozena v r. 1940-únor.. Do zaměstnání jsem nasoupila v r. 1957- listopad. Pracovala jsem nepřetržitě do r. 1996 -06 červen, na MD jsem byla pouze 1/2 roku /mám jedno dítě/ Manžel zemřel ve věku 54 let, do 55 let mu chyběly 3 týdny, v tuto dobu byl syn ještě nezletilý.V tu dobu, asi 6 let jsem měla ještě další zaměstnání, ze kterého jsem odváděla řádně ZP i SP. V druhém zaměstnání jsem pokračovala nadále, ale byl mi snížen plat z důvodu, že si nemohu vydělat více, neboť pro důchodce byl stanoven limit, kolik mohou vydělat. Toto se pak změnilo a od r. 1998 jsem pobíérala řádný plat a platila ZP i SP. Po skončení pracovního poměru, tj. v r.2010 mně nebyl přiznán za období nástupu do opětovného zaměstnání přepočet důchodu, za celé období práce v důchodu, ale pouze ze r. 2010. Bohužel, v současné době jsem téměř nepohyblivá, závislá na pomoci cizích osob, neboť nežiji se synem ve společné domácnosti a ani od něj nemohu chtít finanční pomoc, neboť má syna, který je epileptik, auatista a musí na něj přispívat do chráněného bydlení. Dále má syna, který ještě studuje.- Aby ulehčil finančně otci, třetí syn přerušil vysokoškolské studium a nastoupil do zaměstnání, bohužel za minimální mzdu a cestovné do zaměstnání mu ubere z výokaty 1/3 výdělku, protože musí za prací dojíždět, bydlí na venkově a jezdí do vzdáleného zaměstnání cca 30 km. Nemohu se proto spolehnout na výpomoc syna, po rozvodu si založil novou rodinu, která má nyní 4 nezaopatřené děti. Ptám se, zda mám nároik na úpravu důchodu, když jsem řádně odváděla ZP a SC z výdělku v době prvního důchodu.Jak jsem výše uvedla, jsem sama a bohužel zdravotní problémy, Parkinson a další z toho vyplývající psychické problémy mě uvádí do stavu, kdy uvažuji o tom, zda nežít. Dotazuji,zda mám nárok na řádnou úpravu důchodu, nikomu nic nedlužím, nic jsem neukradla, vždy jsem se snažila řádně žít i praccovat pokud mně to nemoc dovolila. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Po přiznání důchodu jsem pracovala do roku 2010, mám nárok na úpravu starobního důchodu?

Zvýšit starobní důchod je možné až za dobu činnosti vykonávané po roce 2009 v rozsahu alespoň 360 dnů. Za výdělečnou činnost vykonávanou před rokem 2010 není možné starobní důchod zvýšit.

Ostatní vámi uváděné skutečnosti se při hodnocení nároku na zvýšení starobního důchodu nijak neuplatní. Pokud máte zdravotní problémy, můžete požádat o příspěvek na péči, který vyplácí úřad práce.