Po jak dlouhé nemoci si mohu žádat o invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám dále postupovat, když na úřadu práce mám již 5 měsíců vybrané dávky, nyní jsem vedená jako matka-žena v domácnosti a to kvůli potížím se svými dětmi, občas jsem chodila na brigády. Před 5 měsíci jsem onemocněla, operovali mi sarkom v rameni, celou ruku i s ramenem mám méně pohyblivou, nic těžkého v ní neudržím. Brigádu již nemůžu vykonávat, ani PN nemůžu dostat, PÚ už mi nic neplatí. Požádala jsem si o částečný důchod kvůli své nemoci. Vůbec se se mnou nebavili, že nemám nárok po 5 měsících vůbec o něco žádat a jediné co se zeptali, kdo mi to prý poradil. Chtěla bych vědět, po jak dlouhé nemoci můžu zažádat o inv. důchod, když nemám PN? Děkuji

Odpověď:

Po jak dlouhé nemoci si mohu žádat o invalidní důchod?

Zákon o důchodovém pojištění žádnou takovou lhůtu neurčuje. Aby vám však mohl být přiznán invalidní důchod, musí posudkový lékař zhodnotit váš zdravotní stav jako dlouhodobě nepříznivý.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.

Kdy si máte požádat o invalidní důchod by vám měl být vždy schopen říci váš ošetřující lékař.