Pěstounka a zpětné přiznán invalidního důchodu z mládí

Otázka:

Dobrý den,

mám načtené nějaké odpovědi z Vaší poradny, ale potřebuji se ujistit, jestli jsem vše pochopila správně.

Jsem pěstounka těžce zdravotně postižené dívky, která je ZTP/P a 4. stupeň příspěvku na péči. (Středně těžká mentální retardace, hydrocefalus, epilepsie,..od narození.) Abych nepřišla o odměnu pěstouna, potřebovala bych její invalidní důchod oddálit nejlépe tak, abych žádost podávala těsně před jejími 26 narozeninami.

Uvažuji nad dvěma možnostmi.

  1. Požádat před jejími 23 narozeninami zpětně o invalidní důchod z mládí (prý lze 5 let zpětně)
  2. Ale lépe –  před 26 narozeninami požádat o invalidní důchod ve zvláštních případech

V našem okolí je střední škola, která nabízí studium ve speciální třídě i těžce zdravotně postiženým dětem a v té by mohla být vedena jako student až do požadovaných 26 let. (Zákon O sociálně právní ochraně dětí – odměna pěstouna.)

Studium na takovéto škole lze považovat jako splnění podmínky náhradní doby pojištění?

Prozatím je dívce 17 let a ještě je na základní škole, kde by mohla zůstat až do svých 20 let. Mám pocit, že na nějaký důchod.

Mám obavy z toho, abych správně propočítala potřebné doby pojištění a nepřipravila dívku o nějaké peníze do budoucna.

Jsou mé úvahy správné, nebo navrhujete nějaký jiný postup?

Děkuji moc za radu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pěstounka a zpětné přiznán invalidního důchodu z mládí

Je třeba rozlišovat zpětné přiznání důchodu a zpětné přiznání výplaty důchodu. Zatímco výplata důchodu je možná nejvýše pět let zpětně, přiznání důchodu není zpětně nijak omezeno – § 55 zákona č. 155/1995 Sb. Pokud po podání žádosti o invalidní důchod bude posudkový lékař postupovat tak jak má a stanoví vznik invalidity před 18. rokem věku (správně by mělo jít o “jeden rok věku”), není možné se vyhnout přiznání invalidity z mládí. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že tím, kdy bude o důchod požádáno, nemůžete ovlivnit datum vzniku invalidity a tím pádem to, zda půjde o invalidní důchod z mládí.

Upozorňuji, že jako pěstounka nemáte právo žádat o opečovávanou osobu o invalidní důchod ani ho za ni pobírat. Také bych se obával čekání na uplatnění žádost (ať už ji bude podávat kdokoliv) o invalidní důchod až k 26. roku věku, neboť vzhledem k možnosti doplatku pouze pět let zpětně by toto jednání mohlo byt v krajním případě kvalifikováno jako trestný čin.

Aby mohlo být ke studiu přihlédnuto (i když ve vašem případě to není rozhodující), musí být škola zanesena v rejstříku škol MŠMT.