Péče o osobu blízkou a podnikání jako OSVČ

Otázka:

V roce 2015 mám nárok na starobní důchod. Tři roky se starám o těžce nemocnou maminku. Podnikám a za sebe jsem přijala zaměstnance na plný úvazek. Otázka zní, jestli se započítá do důchodu i má péče i když podnikám? Maminka je 4. stupeň. Sama mám částečný invalidní důchod 1. stupně. Soudně ale nemám vyřízené, že jsem opatrovník. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Péče o osobu blízkou a podnikání jako OSVČ

To, zda jste nebo nejste soudně určená opatrovníkem dané osoby, nemá žádný vliv na případný zápočet doby péče při výpočtu důchodu.

Aby se vám doba péče hodnotila, měla by být výdělečná činnost vykonávána ve zkráceném rozsahu – vzhledem k tomu, že jste za sebe přijala zaměstnance, neměl by být s případným zápočtem péče žádný problém.

Nevím, zda při výkonu péče máte jako OSVČ povinnost odvádět sociální pojištění. Pokud ano a jste tedy pojištěná i z podnikání, předpokládám, že vám doba péče stejně výpočet starobního důchodu neovlivní. Tento můj názor vychází z toho, že drtivé většině OSVČ vychází výhodněji výpočet starobního důchodu z výdělků přiznaných před přiznáním invalidity. Jestliže však povinnost platit sociální pojištění nemáte (závisí na výši příjmů), je určitě dobře, že vám doba péče bude zhodnocena.