Ovlivní výši důchodu úřad práce těsně před důchodem?

Otázka:

Dobrý den, odrazí se výše důchodu v případě, že jsou pobírána podpora v nezaměstnanosti v posledním roce před nárokem na starobní důchod (v mém případě mezi 62 a 63 rokem věku)? Jestli ano, jde platiti v tomto období individuálně sociální pojištění (v rámci dosavadních úspor), tak aby výše důchodu byla stejná jako v případě zaměstnání v tomto období? Děkuji.

Odpověď:

Ovlivní výši důchodu úřad práce těsně před důchodem?

Doba evidence na úřadu práce se při výpočtu starobního důchodu hodnotí v rozsahu 80 %. Při výpočtu důchodu se počítají pouze celé roky pojištění (vysvětleno zde). Doba evidence na úřadu práce tak může, ale také nemusí výši důchodu ovlivnit. Vše závisí na tom, zda z důvodu hodnocení doby na 80 % nebude při výpočtu důchodu počítáno s jedním rokem pojištění. Nejdříve je tedy třeba zjistit, zda vám evidence na úřadu práce výši důchodu ovlivní.

Pro možnost placení dobrovolného důchodového pojištění (to je správný název) je třeba na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení podat přihlášku k účasti na pojištění. Na vaší OSSZ by měli být i schopni sdělit (propočítat), zda má příp. doplacení pojištění smysl.

Pro upřesnění dodávám, že každý další celý rok doby pojištění zvýší důchod v průměru o 200 až 250 Kč v závislosti na výši příjmů v rozhodném období (letos 1986 až 2014).

Doporučuji vám k přečtení následující články: