OSVČ a podání přehledu na začátku ledna kvůli valorizaci

Otázka:

Zdravím. dotaz 1/ při výpočtu důchodu mi nebyly započítány správně dny.Pracovnice ČSSZmě informovala, že až přijdu za rok (jsem OSVČ) na přepočítání tak to dá do pořádku. Souhlasil jsem. Po roce mi uvedla, že jsem to neuplatnil tehdy do 15ti dnů a proto již nemám nárok.Nelze s tím již nic udělat? Dotaz 2/ Poučen. Uplynul rok přehled za r.2017 podám 3.1.2018 a chtěl bych tedy aby na základě přepočtu nároku za r.2017 se promítlo i do valorizace. Je úvaha správná? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

OSVČ a podání přehledu na začátku ledna kvůli valorizaci

15 dní není žádná lhůta – lhůta pro podání námitek je 30 dní. Nicméně, pokud v rozhodnutí ČSSZ chyba, opraví ji ČSSZ i kdykoliv po této lhůtě.

Nárok na úpravu důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané při pobírání starobního důchodu vzniká po 360 dnech této činnosti. Pokud tuto podmínku splníte před lednovým datem splatnosti vašeho důchodu (tj. přede dnem, od kterého se důchod valorizuje), bude důchod zvalorizován ze základu, který již bude zvýšen o tuto úpravu. Vaše úvaha není správná v tom, že byste kvůli tomu musel podávat přehled již začátkem ledna. I když přehled podáte později a i později si požádáte o úpravu důchodu, ČSSZ důchod přepočítá, vč. případných valorizací.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za odpověď. (Do originál “rychlé odpovědi” mi nešly dát přílohy).
Pro ujasnění situace však přikládám v přílohách alespoň stručný náhled na předchozí jednání s čssz.
Udělal jsem někde chybu?

Děkuji za info i pomoc.

Odpověď doplněna:

Toto je ale poněkud jiná situaci, než o které jste psal v prvním dotazu. Vy nemáte nesrovnalosti “ve dnech”, ale chtěl jste si požádat o zhodnocení vyloučených dob před příjmem. Toto je skutečně možné nejpozději do 30 dnů od obdržení rozhodnutí – § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb. Nyní již není vyloučení těchto dob možné provést – postup ČSSZ je v pořádku.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za odpověď. Jen ještě nevím jak to vymyslím je přinutit k nápravě.
Z Vaší odpovědi nějak nepochopil způsobu podání námitky (že k nápravě dojde kdykoliv při zjištění nesrovnalosti) vzhledem k předchozí reakci ÚstředíČSSZ (v příloze).
V odkazu se uvádí do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí účastníku řízení (převzetí rozhodnutí). V případě, že jsou námitky podány po této lhůtě, není k nim přihlíženo ”

Děkuji za info.

Odpověď doplněna:

Jak jsem psal výše, tady jde o dvě různé situace. V prvním dotazu jste psal, že vám byly “špatně započteny dny”. Proto jsem odpovídal tak, jak jsem odpovídal. K tomu ale nedošlo. Vám nebyly špatně započteny dny, ale chtěl jste si požádat o zhodnocení vyloučených dob před příjmem. To je úplně něco jiného a jak jsem psal výše, toto je možné nejpozději do 30 dnů od obdržení rozhodnutí a nyní s tím již nic neuděláte.