Opětovné přiznání vdovského důchodu, ročník 1956, úmrtí 2012

Otázka:

Manžel zemřel v září 2012, nyní do září pobírám vdovský důchod. Jsem ročník 1957, nárok na starobní důchod mám od července 2016, vychovala jsem 3 děti. Mohu pak žádat o obnovu vdovského důchodu nebo na něj už nemám pak nárok? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Opětovné přiznání vdovského důchodu, ročník 1956, úmrtí 2012

Mezi zastavením výplaty vdovského důchodu a novým nárokem (ve vašem případě skutečně v době dosažení důchodového věku) nesmí uplynout lhůta delší než dva roky, jinak nárok na opětovně přiznání vdovského důchodu zaniká. Vzhledem k tomu, že mezi zastavením výplaty vdovského důchodu (září 2013) a vaším nárokem (červenec 2016) uplyne delší lhůta, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám z tohoto důvodu nevznikne.

Článek k problematice: vdovský důchod