Odvolání proti neprodloužení podpůrčí doby a žádost o invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den. Když mi skončila podpůrčí doba a šla bych na těch 170 na úřad práce, poběží mi podpůrčí doba znovu. A ještě mám jednu otázku, když podám námitku k ossz, že mi neprodlouzili podpůrčí dobu mohu souběžně žádat o id a doplatí mi to zpětně nebo dokud nerozhodnou tak mi nic nebude platit

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odvolání proti neprodloužení podpůrčí doby a žádost o invalidní důchod

Jedná se o 190 dní, ne 170 dní a musíte být nemocensky (sociálně) pojištěná. Na bližší podrobnosti se informujte na vaší OSSZ, protože já se zabývám důchody, ne nemocenskou.

Proti rozhodnutí OSSZ o neprodloužení podpůrčí doby nemocenské se podává odvolání. Námitka se podává proti rozhodnutí ČSSZ o (ne)přiznání důchodu.

Novou žádost o invalidní důchod můžete podat, pokud již nabylo právní moci předchozí rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod. Současně se samozřejmě můžete odvolat i proti neprodloužení podpůrčí doby. Počítejte ale s tím, že naděje na úspěch v rámci námitky nebo odvolání je velmi malá. Dokud nebude o jakékoliv dávce rozhodnuto, nebude vám nic vypláceno.