Odešel jsem ze šachty v dubnu a podle tvrdosti zákona jsem měl zůstat do konce roku

Otázka:

Je mi 60 let a odpracoval jsem podle zákona
tolik směn v rubání, které jsou uznatelné, ale odešel jsem z e šachty v dubnu a podle tvrdosti zákona jsem měl zůstat do konce roku.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odešel jsem ze šachty v dubnu a podle tvrdosti zákona jsem měl zůstat do konce roku

Předpokládám, že jste nesplnil podmínku trvání zaměstnání v kategorii k 31. 12. 1992 (popsat svoji situaci byste mohl trochu lépe). Pokud tomu tak je, tak nárok na snížení důchodového věku nemáte, protože jde o základní podmínku, kterou je třeba splnit (není vyžadována např. při ukončení zaměstnání ze zdravotních důvodů).

Pouze u „plných“ nároků stačilo získat potřebný počet dní zaměstnání v kategorii (nejčastěji 15 let v I. AA).