Odebrali mi invalidní důchod, ale neobdržel jsem rozhodnutí. Mám nárok na doplacení?

Otázka:

LPS mi v lednu 2018 na základě lék. posudku odňala inv. důchod 1. stup.V březnu 2018 mi už nepřišly peníze na účet, ale nové rozhodnutí o odebrání důchodu jsem zatím neobdržel. Mám nárok o doplacení inv. důchodu až do doby vydání a převzetí nového rozhodnutí z ČSSZ? Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odebrali mi invalidní důchod, ale neobdržel jsem rozhodnutí. Mám nárok na doplacení?

Ne, na doplacení důchodů nárok nemáte. Rozhodnutí ČSSZ je v tomto případě předběžně vykonatelné, i když nenabylo právní moci – § 88a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.

K této situaci mohlo dojít chybou pošty, nebo (což je nejčastější případ) postupem na straně klienta, tj. neoznámení nového bydliště (§ 50 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) nebo úmyslným vyhýbáním se převzetí rozhodnutí. Nic z toho nebrání vykonatelnosti rozhodnutí o odejmutí důchodu.