Odeberou mi stupeň invalidity na základě podaného daňového přiznání?

Otázka:

Jsem v invalidním důchodu III. stupně a v únoru mně bude 64 let. Nárok na starobní důchod mám od prosince 2021. V minulém roce se mně jako OSVČ podařilo získat dobře honorovanou duševní práci. Chystám daňové přiznání za rok 2021. Hrozí mně, že by mě odebrali daný stupeň invalidity na základě podaného daňového přiznání? Mám si před podáním daňového přiznání za rok 2021 požádat o starobní důchod? V roce 2023 budu ze zákona překlopen do starobního důchodu a chtěl jsem dělat alespoň nějakou dobu “ na procenta“. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odeberou mi stupeň invalidity na základě podaného daňového přiznání?

Na okresní správy sociálního zabezpečení podávají osoby samostatně výdělečně činné Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ. Na základě podané přehledu nikdo na OSSZ nebude provádět kontrolní lékařskou prohlídku a snižovat nebo odnímat invalidní důchod.