Od září letošního roku mám navýšení mzdy o 10 000 Kč. Ovlivní to výpočet důchodu v roce 2025?

Otázka:

Děkuji moc za odpověď, ještě bych se chtěla zeptat, ohledně výpočtové zamítačky. Pokud bych si nechala vypočítat důchod již k 31.12.2022 a pak ještě pracovala do řádného termínu důchodu tj. 18.5.2025, započte se mi doba pojištění i mzda nebo jenom doba pojištění? Od září letošního roku mám navýšení mzdy o 10 000,– Kč (mám nadúvazek). To asi taky má vliv na budoucí výpočet důchodu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Od září letošního roku mám navýšení mzdy o 10 000 Kč. Ovlivní to výpočet důchodu v roce 2025?

Při přiznání důchodu v roce 2022 se budou hodnotit výdělky naposledy roku 2021. Hodnotit se bude pouze doba pojištění a odmazávat krácení předčasného důchodu.

Takovéto zvýšení mzdy těsně před přiznáním důchod by stejně nemělo žádný zásadní vliv na výpočet důchodu, pokud by byl přiznán např. v roce 2025. Je třeba si uvědomit, že při výpočtu důchodu se hodnotí všechny vyměřovací základy od roku 1986. Takovéto zvýšení mzdy se v tak dlouhém období ztratí (rozmělní).