Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1966, muž zemřel 1991

Otázka:

Dobrý den, chci se zeptat, zdali splňuji podmínky pro obnovení vdovského důchodu. Já jsem narozená v březnu 1966 a manžel zemřel v roce 1991. Mně bylo tehdy 25 let, a protože jsme měli malou dceru, tak jsem pobírala vdovský a sirotčí důchod až do roku 2013, kdy dcera přestala studovat a zároveň jí bylo v září 26 let. Někde jsem četla, že vzhledem k tomu, že mi byl důchod přiznán před rokem 1996, tak splňuji podmínku pro obnoven, a to, jestliže dosáhnu věku padesáti let do pěti let od odebrání důchodu. Letos v březnu mi bude padesát, tak nevím, zdali si mám zažádat. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1966, muž zemřel 1991

Váš případ by se řídil “starým důchodový zákonem” (zákon č. 100/1988 Sb.,) pouze v případě, že byste za doby nezaopatřenosti dcery splnila některou z podmínek tehdy platných – při jednom vychovaném dítěti, které mělo nárok na sirotčí důchod, je to dosažení věku 50 let. Pokud byste tohoto věku dosáhla v době, kdy jste vdovský důchod pobírala, byl by již přiznán trvale. Vzhledem k tomu, že jste tuto podmínku nesplnila, vztahují se na obnovu vdovského důchodu již nové podmínky, které nesplníte (do pěti let od odejmutí vdovského důchodu dosáhnout věku 55 let).

Pokud chcete mít k dispozici písemné vyjádření ČSSZ, je třeba o opětovné přiznání vdovského důchodu požádat. ČSSZ vám k žádosti vydá rozhodnutí a budete mít jistotu o svém nároku.

Zákonná úprava
§ 82 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Byl-li vdovský důchod přiznán před 1. lednem 1996 a ke dni 1. ledna 1996 vdova nesplňuje žádnou z podmínek stanovenou tímto zákonem, zůstává nárok na vdovský důchod zachován, pokud jsou splněny podmínky nároku na vdovský důchod stanovené předpisy platnými ke dni 31. prosince 1995.

(2) Došlo-li k zániku nároku na vdovský důchod před 1. lednem 1996, vznikne nárok na vdovský důchod znovu, splní-li se po 31. prosinci 1995 podmínky nároku na vdovský důchod stanovené předpisy platnými ke dni 31. prosince 1995, a to ve lhůtě a ve výši stanovené těmito předpisy.

(3) Vdovský důchod podle odstavců 1 a 2 se považuje za vdovský důchod podle tohoto zákona s tím, že nárok na vdovský důchod zanikne, nebude-li vdova splňovat podmínky nároku na tento důchod stanovené tímto zákonem ani předpisy platnými ke dni 31. prosince 1995.