Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1966, muž zemřel 1996

Otázka:

Dobrý den, manžel zemřel 8.8.1996, vdovský důchod jsem přestala pobírat v srpnu 2014, kdy dcera dosáhla věku 26. Jsem narozená 21.10.1966. Budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu?

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1966, muž zemřel 1996

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musela byste do pěti let od jeho odejmutí, splnit některou z podmínek popsaných v tomto článku. Věkovou podmínku bohužel nesplníte, neboť 55 let vám bude až v roce 2021, tj. za více než pět let od odejmutí vdovského důchodu.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď a mám doplňující otázku. Když mi bude přiznán můj řádný starobní důchod, bude mi pak přidáno z manželova důchodu?
Děkuji za odpověď.

Odpověď doplněna:

Dřívější pobírání vdovského důchodu nemá na výpočet a výši starobního důchodu vdovy žádný vliv. Dosažením důchodového věku a přiznáním starobního důchodu se nic nezmění – budete pobírat svůj starobní důchod ve stejné výši, jako byste nikdy žádný vdovský důchod nepobírala.