Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1960, muž zemřel 2015

Otázka:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 4.5.1960, 1 dospělé dítě, muž narozen 12.9.1957, zemřel 18.4.2015, důchod pobírán od 2015. Prosím o vyjádření, zda budu moci požádat o obnovu. Děkuji.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1960, muž zemřel 2015

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musíte nejpozději do dvou let od jeho odejmutí splnit některou z podmínek popsaných v článku o obnově vdovského důchodu.

Věkovou podmínku nesplníte, neboť svého důchodového věku dosáhnete až 4. 1. 2024 a věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk muže stejného data narození dosáhnete až 4. 7. 2020. Obě tyto data nastanou za více než dva roky po odejmutí vdovského důchodu a nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám z tohoto důvodu nevznikne.

Pozn.: Počítám s tím, že nesplňujete ani žádnou jinou podmínku a vdovský důchod vám bude náležet jeden rok od úmrtí manžela.