Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1960, muž zemřel 2016

Otázka:

Jsem narozena v roce 1960 9.5. ,muž se narodil 1.10.1937 .Zemřel 16.1.2016 a já dostala důchod jen na rok . Jsem č.i. druhého stupně . Proč nemám nárok na důchod po muži? Mám tři děti

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1960, muž zemřel 2016

Abyste měla nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musíte do dvou let od jeho odejmutí splnit některou z podmínek popsaných v tomto článku. Věkovou podmínku skutečně nesplňujete, neboť svého důchodového věku dosáhnete až 9. 1. 2021 a věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození (vysvětleno v článku výše) dosáhnete až 9. 7. 2020. Obě tyto nastanou za více než dva roky od odejmutí (počítáme-li s pobíráním vdovského důchodu jeden rok od úmrtí) a z tohoto důvodu nemáte na opětovné přiznání vdovského důchodu nárok.