Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1959, muž zemřel 2010

Otázka:

Dobrý den, jsem nar. 11. 3. 1959 (3 děti), manžel zemřel 23. 4. 2010. Budu mít nárok na obnovení vdovského důchodu, popř. kdy? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1959, muž zemřel 2010

Abyste měla nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musíte do pěti let od zániku nároku na vdovský důchod (předpokládám, že jste vdovský důchod pobírala jeden rok od úmrtí manžela), splnit některou z podmínek uvedených v článku o obnově vdovského důchodu.

“Věkovou podmínku” nesplníte, neboť zákon vyžaduje, abyste do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod dosáhla svého důchodového věku nebo věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození, jako máte vy. Svého důchodového věku dosáhnete až 11. 5. 2019, což je za více než pět let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod. Muž narozený ve stejný den jako vy dosáhne důchodového věku 11. 3. 2023. Věku o čtyři roky nižšího tedy dosáhnete 11. 3. 2019. Jak 11. 3. 2019, tak i 11. 5. 2019 jsou data, která nastanou za více než pět let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod a z tohoto důvodu vám nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu nevznikne.