Obnova vdovského důchodu. V jaké výši má být obnoven?

Otázka:

Dobrý den. V roce 2009 jsem požádala o opětovné navrácení vdovského důchodu. Byl mi navrácen, ale v původní výši, který mi byl vypočítán v roce 2003. Nebyla vůbec zohledněna valorizace let 2004 až 2009. Je to správně? Děkuji.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. V jaké výši má být obnoven?

Ve vašem případě je bohužel tento postup správný. Podle § 51 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění, sice výše procentní výměry vdovského důchodu, na který vznikl nárok obnovou, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. Toto znění je však platné až od ledna 2010 a na obnovu vdovského důchodu do roku 2009 se nevztahovalo.