Obnova vdovského důchodu. Muž zemřel v roce 2009.

Otázka:

Mám prosím dotaz:
Pán zemřel 16. 3. 2009, bylo mu 48 let.
Jeho manželce bylo tehdy 49 let. Má nárok na obnovení vdovského důchodu, když má nárok na svůj starobní důchod 13. 11. 2020 (předčasný důchod by mohla mít 13. 11. 2017)?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Muž zemřel v roce 2009.

Dosažení důchodového věku není v tomto případě rozhodující a nemá vliv na nárok a opětovné přiznání vdovského důchodu. Pokud ke dni úmrtí manžela bylo ženě skutečně 49 let, vdovský důchod pobírala jeden rok od úmrtí, tj. do 50 let. Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu tedy vznikne (vznikl) ke dni dosažení 55 let věku, neboť byla splněna podmínka, kdy mezi odejmutím vdovského důchodu a dosažením 55 let neuplynulo více než pět let.

Článek o obnově vdovského důchodu.