Obnova vdovského důchodu. Důchod pobírán do r. 2009

Otázka:

Mohu znovu požádat o vdovský důchod? Vdovský důchod jsem pobírala do října 2009. Výplata mi skončila k uvedenému měsíci a roku, kdy dcera dostudovala na VŠ. V uvedeném roce jsem měla 52 let.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Důchod pobírán do r. 2009

Podle toho, jak svoji situaci popisujete, jste měla nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu již při dosažení 55 let věku, tj. v roce 2012. V této době jste totiž splnila podmínku, že tohoto věku musíte dosáhnout do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod. Doporučuji se tedy obrátit na místně přislušnou okresní správu sociálního zabezpečení a požádat o obnovu vdovského důchodu.