Obnova vdovského důchod. Žena narozená 1958, 2 děti, muž zemřel 2010

Otázka:

Muž zemřel 16. 6. 2010, byl ročník 1955. Já jsem ročník 1958 a vychovala jsem 2 děti. Mám ještě někdy nárok na obnovení vdovského důchodu?

Odpověď:

Obnova vdovského důchod. Žena narozená 1958, 2 děti, muž zemřel 2010

Bohužel jste nenapsala přesné datum narození, ale i kdyby jste se narodila hned 1. 1. 1958, což by pro vás byla nejvýhodnější situace, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu z důvodu dosažení „zákonem stanoveného“ věku, vám nevznikne (toto platí, pokud jste vdovský důchod pobírala jeden rok po smrti manžela).

Od zastavení výplaty vdovského důchodu do data, v němž dosáhnete věku o 4 roky nižšího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození, totiž uplyne více než 5 let – toto datum nastane někdy mezi 1. 11. 2017 a 31. 10. 2018 v závislosti na vašem datu narození.

Do pěti let od zastavení výplaty vdovského důchodu můžete splnit jinou ze zákonem stanovených podmínek. Tyto se však nedají předjímat.