O kolik se zvýší invalidní důchod po doložení 5 let péče?

Otázka:

Dobrý den, sestře byl vloni přiznán ID III. stupně ve výši 9.200,- Kč. Nyní jsme zjistili, že jí nebyla započtena doba 5 let, kdy pečovala o naši maminku jako o osobu blízkou. O jakou částku se jí zvýší důchod (dobu jsme nyní doložili se všemi potvrzeními na OSSZ). Děkuji za odpověď.

Odpověď:

O kolik se zvýší invalidní důchod po doložení 5 let péče?

Na vaši otázku není tak snadná odpověď, jak by se na první pohled mohla zdát. Obecně platí, že při takto vysokém důchodu jeden rok pojištění zvýší důchod v průměru o 150 až 170 Kč, pokud vezmeme v úvahu i to, že doba péče se vaší sestře vyloučí, mohlo by jít o 200 až 250 Kč za každý rok (berte tyto částky opravdu orientačně). Tato informace však má jedno velké “ale”:

Podle toho, jakou částku uvádíte, že byla vaší sestře přiznána, je možné, že jí byl přiznán důchod způsobem popsaným v článku o ochranném výpočtu invalidních důchodů. Pokud byl vaší sestře přiznán invalidní důchod v roce 2014 ve výši 9.177 Kč, je velmi pravděpodobné (téměř jisté), že vaší sestře nebyl důchod vyměřen z jejích dob pojištění  výdělků, ale způsobem popsaným ve výše odkazovaném článku. Pokud by tomu tak bylo, nedá se bez dalších podrobností výpočtu určit zvýšení za doloženou dobu péče, protože nevím, o kolik nový výpočet překročí ten “ochranný”. V opačném případě platí částky uvedený výše.