Nový občanský zákoník a péče o osobu blízkou

Otázka:

Dobrý den, moje matka dělá opatrovnici svojí nesvéprávné sestře, chci se zeptat, podle nového zákona by matka měla mít funkci zástupce místo opatrovníka, zůstává podstata poslání stejná nebo jde o jisté změny př: že by to nešlo na důchod, byl by odebrán či snížen příspěvek na péči. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Nový občanský zákoník a péče o osobu blízkou

Podle nového občanského zákoníku není od 1. 1. 2014 možné občana zcela zbavit způsobilosti k právním úkonům. Nové se způsobilost k právním úkonům nazývá svéprávnost a tu je možné pouze omezit a nikoliv zcela “ztratit”. Další novinkou je, že svéprávnost je možné omezit nejvýše na 3 roky. Občanům, kteří byli před 1. 1. 2014 zcela zbaveni způsobilosti k právním úkonům, je tedy nově pouze omezena svéprávnost a to na 3 roky (tj. do konce roku 2016). Do té doby musí soud opět začít rozhodovat o svéprávnosti vaší tety.

Hodnocení péče na důchod pečující osoby řeší zákon o důchodovém pojištění, nikoliv občanský zákoník. V této souvislosti ani ve výplatě příspěvku na péči tedy nedochází k žádným změnám (pokud o nich nově nerozhodne soud).

Opatrovnictví a péče o osobu závislou jsou dva naprosto odlišné instituty – pečovat může úplně někdo jiný, než kdo je opatrovníkem.