Nesplněné podmínky pro absolutorium na VOŠ a sirotčí důchod

Otázka:

Dobrý den, pobírám 21 let sirotčí důchod. Studuji VOŠ, ale nesplnila jsem podmínky pro absolutorium. Chtěla jsem se zeptat, do kdy mám nárok na pobírání důchodu. Předem děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nesplněné podmínky pro absolutorium na VOŠ a sirotčí důchod

Pokud jste ukončila celý ročník, nárok na sirotčí důchod můžete mít i v tomto případě po dobu prázdnin, pokud po celý kalendářní měsíc nebudete vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění, ani nebudete pobírat podporu z úřadu práce – § 22 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb.