Není pobírání invalidního důchodu způsob jak si bezpracně přivydělat?

Otázka:

Co říkáte tomu, že má někdo hlavní pracovní poměr, dva dny v týdnu vedlejší pracovní poměr a k tomu si zažádá o částečnou invalidku na „záda“ a je mu přiznána, aniž by dotyčný byl kvůli „údajné nemoci“ v pracovní neschopnosti? Není to náhodou podvod? Není to způsob jak si bezpracně přivydělat?

Odpověď:

Není pobírání invalidního důchodu způsob jak si bezpracně přivydělat?

Žádná z vámi popisovaných situací není v rozporu se zákony ČR. Invalidní důchodce může vykonávat zaměstnání na 1,5 úvazku a nemusí být v dočasné pracovní neschopnosti, aby mu mohl být přiznán invalidní důchod.

Máte-li podezření na spáchání trestného činu, obraťte se na Policii ČR.