Nemocenské dávky a starobní nebo invalidní důchod?

Otázka:

Od prosince 2013 jsem na pracovní neschopnosti. Od dubna 2014 mám důchodový věk. Mám vážnou nemoc a nebyla jsem schopna si vyřídit důchod, tak jsem se chtěla zeptat, jestli mám nárok na invalidní důchod a musím si o něj požádat anebo mi bude přiznán až po roce nemocenské a jestli budu muset vracet nějaké peníze pojišťovně z nemocenské. Děkuji.

Odpověď:

Nemocenské dávky a starobní nebo invalidní důchod?

Invalidní důchod nemůže být přiznán pojištěnci, který již splňuje podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu (získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl důchodového věku). To je váš případ a po dubnu 2014 vám již invalidní důchod nemůže být přiznán. Invalidní důchod se v současné době přiznává pouze na žádost pojištěnce, nikdy automaticky.

V roce 2014 platí, že důchodce může pobírat náhradu mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel 14 dní a poté pobírat nemocenskou 70 dní. V roce 2013 to bylo 21 dní náhrady mzdy a 63 dní nemocenské. Pokud si požádáte o starobní důchod zpětně k dubnu 2014, dostanete od tohoto data doplatek starobního důchodu, ale vznikne vám přeplatek na nemocenské, která náležela po 63 dnech od přiznání starobního důchodu (měly by se na vás vztahovat podmínky z roku 2013). Tento postup se vyplatí, pokud váš starobní důchod bude vyšší, než měsíční výše nemocenské.

V případě, že je měsíční nemocenská vyšší než starobní důchod, vyplatí se požádat o starobní důchod s datem přiznání pozdějším – ideálně je vhodné vědět, kdy vám bude nemocenská ukončena, od tohoto dne odečíst 63 dní a od tohoto dne požádat o starobní důchod. Do data přiznání důchodu budete pobírat vyšší nemocenskou (než je starobní důchod) a po dobu 63 dní budete mít nárok jak na nemocenskou, tak i na starobní důchod.

Pro úplnost dodávám, že nemocenskou nevyplácí žádná pojišťovna, ale okresní správa sociálního zabezpečení.