Nejvýhodnější postup při zaměstnání v předdůchodu

Otázka:

Dobrý den, v srpnu letošního roku mi bude 60 let. Posledních 26 let jsem pracoval u PČR. Vloni v srpnu jsem odešel do civilu a pobírám výsluhový příspěvek 23 tisíc Kč. Po osmi měsících na ÚP jsem v květnu letošního roku nastoupil do nového zaměstnání, kde můj plat činí 18 tisíc Kč hrubého. Celková doba mého pojištění včetně doby na ÚP činí 42 let. V současné době se zajímám o předdůchod, ale pouze tak na tři roky a zbytek doby do 64,5 roku (starobní důchod) bych asi byl na ÚP. V předdůchodu bych chtěl pracovat na DPP. Protože můj hrubý měsíční plat v minulém zaměstnání byl více než dvaapůlkrát vyšší než současný, dotazuji se, zda je pro mne výhodnější pro výši budoucího starobního důchodu (neberme na zřetel výsluhu) jít do předůchodu a nevykazovat žádný příjem, ale mít kratší dobu pojištění nebo být normálně zaměstnán za nižžší hrubý příjem a mít tak delší dobu pojištění. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nejvýhodnější postup při zaměstnání v předdůchodu

Nejvýhodnější postup z hlediska výše starobního důchodu je takový, že při pobírání předdůchodu budete vykonávat činnost v rozsahu zakládajícím účast na sociálním pojištění, klidně i za malý výdělek. Tato doba se vám pak bude hodnotit jako doba pojištění (získáte více let doby pojištění, což pozitivně ovlivní výpočet starobního důchodu). V žádosti o důchod je pak možné požádat o to, aby se vám nehodnotily nízké vyměřovací základy ze zaměstnání, které bylo souběžně s předdůchodem, ale vyloučená doba (z předdůchodu). Vyloučená doba se bude hodnotit místo nižších vyměřovacích základů (výdělků) a zajistí, že se vám nezhorší „průměrný výdělek“. Získáte tím pozitiva z obojího – dobu pojištění ze zaměstnání a vyloučenou dobu z předdůchodu.

O tento postup je třeba požádat v žádosti o důchod (§ 83 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.), příp. ještě do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu (§ 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb.).