Náhrada za ztrátu na výdělku a placení důchodového pojištění

Otázka:

Pobírám rentu pro nemoc z povolání od uranových dolů Diamo Příbram. Pobýrám pouze rentu, bez důchodu. Důchod mi byl odebrán v roce 1998. Platím si dobrovolné pojíštění na důchůd 8 let, jemi 62 let, rentu budu pobírát ještě 3 roky do 65 let. Budu platit 3 roky dobrovolné pojištění na důchod. dobrovolné pojištění platím od roku 2010. Bude mi chybět asi deset let pojištění na důchod nepracoval jsem, jsem hlášen na pracovní úřadě. Dovršení 65 let budu mít placené sociání pojištění 36 let s dobrolným pojištěním jestli mě započítaj 3 roky s pracovního úřadu na důchod. Chci zeptat jestli si mohu přepočítat rentu před důchodem, a zdami bude dobrovolné důchodové pojištění připočten jako výdělek k důchodu. Nyní pobýrám rentu 29 000 kč. Odečítaj mi minimální mzdu, zda mě bude minimální mzda započítana do renty při žádosti na důchod. předem děkuji za odpověd.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Náhrada za ztrátu na výdělku a placení důchodového pojištění

Nerozumím tomu, co myslíte výrazem “přepočítat rentu před důchodem”?

Při výpočtu starobního důchodu vám bude jako vyměřovací základ hodnocena náhrada za ztrátu na výdělku ve výši, v jaké je vám skutečně vyplácena. K tomuto vyměřovacímu základu bude dále připočítán i vyměřovací základ z vašich plateb dobrovolného důchodového pojištění (platíte 28 % vyměřovacího základu).

Pokud jste ale v minulosti pobíral invalidní důchod, bude vám výpočet proveden i způsobem popsaným v tomto článku a je možné, že tyto vyměřovací základy výpočet starobního důchodu stejně neovlivní.

Nad rámec dotazu upozorňuji, že platit si dobrovolné důchodové pojištění můžete pouze do data vzniku nároku na starobní důchod – § 6 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Tzn. pokud bude důchodového věku dosaženo dříve, budete si moci dobrovolné důchodové pojištění platit nejdéle do získání 35 let pojištění.

Otázka doplněna:

Dobrý den mám ještě jeden dotaz, ke směnám v hornictví Uranových dolů. Nemám 2200, směn , mám pouze 1843 ,směn, chybí mi 357, směn do 2200. Nemohl jsem dodělat zbývající směny v dole v roce 1990 jsem byl převeden s podzemí na povrchové práce. byla mi přiznána nemoc s povolání a zákaz práce v podzemí. Platili mi  od roku 1990 odškodnování do průměrného platu pro nemoc z povolání platí mi i v současné době. V roce 31,12, 1992 jsem byl propuštěn na útlum Uranového průmyslu, zavření dolu. Nebyla to moje chyba , že jsem nemohl dodělat 2200 směn pro nemoc z povolání. Jak mito ovlivní důchod 65 letech zda mi bude krácen a jak vypočten. Do podzemí jsem nastopil v roce 1980, jsem vyučen horníkem. Děkuji za odpověd.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Výpočet starobního důchodu jsem se vám pokusil nastínit výše. Při přiznání starobního důchodu od 65 let samozřejmě krácen nebude – bude se jednat o řádný starobní důchod.

V potřebném počtu odpracovaných směn žádné úlevy, mimo dosažení nejvyšší přípustné expozice, nejsou. Buď jste potřebný počet směn odpracoval nebo ne. Žádné důvody (mimo dosažení NPE) se nesledují a pro tento účet nejsou podstatné. Pokud jste ale po 31. 12. 1992 již nezískal žádnou směnu, tyto podmínky se vás stejně netýkají a snížit důchodový věk podle §§ 37b a 37c důchodového zákona není možné.

Odpracování 2200 směn je pouze jednou z možností pro snížení důchodového věku. Jsou i další podmínky, které jste mohl splnit popisuji v článku o kategoriích. Záleží na počtu dní zaměstnání v uranu.