Na OSSZ nedokázali poradit, že pokud pobírá ČID, tak předběžné výpočty neprovádí

Otázka:

Vážený pane Maříku, manželovi byl od 6.12.2019 přiznán invalidní důchod II. stupně, celková doba pojištění do 1.6.2025( odchod do SD je 2.5.2025) činí 48 roků a 286 dnů. V zaměstnání byl do 30.4.2020, od 1.5.2020 je veden na úřadu práce -dosud. Podpora v nezaměstnanosti vyplácena od 1.5.2020 – 31.3.2021, nyní na ÚP pouze veden. Nikdy na ÚP nebyl veden, počítáme, že po dobu poskytnutí podpory tj. 11 měsíců -se doba počítá v plné výši a 3 roky vedení na ÚP ve výši 80%. Po celou dobu vedení na ÚP v žádném zaměstnání nebyl a ze zdrav. důvodů již práci shánět nebude. Jestliže se doba od 31.3.2024 – 1.5.2025 nebude počítat jako odpracovaná, řešíme, zda ještě do konce září 2023 ( v srpnu podáno uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění na OSSZ) odejít od předčasného SD nebo počkat na řádný termín 2.5.2025.
Prosím, můžete poradit, co by bylo výhodnější, zda odejít v září 2023 do předčasného SD, nebo odejít do SD v řádném termínu.
Na OSSZ nedokázali poradit, že pokud pobírá ČID, tak předběžné výpočty neprovádí, protože to dělá jen Praha, sdělili nám VPZ 22 888 Kč a osobní vyměřovací základ 37 529 Kč za roky 1986 – 2022.
Mockrát děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na OSSZ nedokázali poradit, že pokud pobírá ČID, tak předběžné výpočty neprovádí

Toto je vždy otázkou návratnosti – vzdáváte se určité částky, která by mohla být manželovi vyplacena na předčasném důchodu (který by byl vyšší než invalidní důchod) a za to do budoucna získáte vyšší (nepokrácený) starobní důchod. Co je třeba zvážit, vysvětluji v tomto článku. Počítejte, že v tomto případě se může návratnost pohybovat okolo šesti až sedmi let.

Evidence na úřadu práce se na 80 % hodnotí vždy, tj. i v situaci, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Dobu pojištění je vhodné vždy pořádně přepočítat, ale mně vychází, že manžel získá 46 let doby pojištění, ať už mu bude přiznán předčasný důchod k srpnu 2023 nebo později. Výpočet starobního důchodu není v tomto případě tak složitý – vysvětluji ho zde a na stejné stránce je i kalkulačka. Případně mi pošlete původní OVZ, ze kterého byl invalidní důchod spočítán a předčasný důchod vám spočítám.