Na MSSZ mi odmítli zanést dítě do evidence ČSSZ

Otázka:

vV evidenci ČSSZ nemám započítáno třetí dítě, na koho se mám obrátit pro nápravu? Na MSSZ mi to odmítli udělat, prý až budu žádat o starobní důchod. Zatím zvažuji předčasný. Mám problém s odpracovanými roky a důchodová kalkulačka mi tudíž nic nevypočítá, potřebuji tam mít započítané roky za dítě. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na MSSZ mi odmítli zanést dítě do evidence ČSSZ

Na MSSZ vás informovali správně – péče o dítě se dokládá až při sepisování žádosti o důchod. Je to výslovně uvedeno v § 85 odst. 3 a 4 zákona č. 582/1991 Sb.:

(3) Výchovu dítěte a péči o dítě do 4 let věku v období před 1. červencem 2007 dokládá žena, která z důvodu výchovy dítěte uplatňuje nárok na nižší důchodový věk a žádá o zápočet doby péče o takové dítě, svým čestným prohlášením a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti, a to při uplatnění žádosti o důchod.

(4) Doba péče o dítě do 4 let věku po 30. červnu 2007 se dokládá čestným prohlášením při uplatnění žádosti o důchod a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti. Čestné prohlášení se podává na předepsaném tiskopise. V čestném prohlášení se uvádí
a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte60c) a jeho rodné číslo,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo osoby, na jejíž osobní péči bylo dítě převážně odkázáno, a její vztah k dítěti,
c) jméno, popřípadě jména a příjmení druhého rodiče dítěte, je-li znám, a jeho rodné číslo,
d) doba a rozsah péče o dítě,
e) sdělení, zda ve stejné době o dítě pečovala i jiná osoba, a v kladném případě jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo této osoby, její vztah k dítěti a doba a rozsah péče této jiné osoby o dítě.

Nevím, jakou důchodovou kalkulačku používáte, ale do běžných kalkulaček lze doplnit jakoukoliv dobu, vyměřovací základ nebo vyloučenou dobu. Pokud ta ta, kterou používáte, neumí, použijte jinou.