Na mateřské jsem si přivydělávala, bude se mi počítat to zaměstnání nebo péče o dítě?

Otázka:

Dobrý den,letos si budu žádat o starobní důchod a tak se chci zeptat; když jsem si v době mateřské dovolené přivydělávala domácí prací a později odpol.uklidem v nemocnici,na oboje jsem měla normální pracovní smlouvu,bude se mi počítat to zaměstnání, nebo péče o dítě, když jsem byla na mateřské.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na mateřské jsem si přivydělávala, bude se mi počítat to zaměstnání nebo péče o dítě?

Jde o to, jakým způsobem myslíte, že by se vám tato doba měla počítat? Výši starobního důchodu ovlivňují získané doby pojištění od ukončení povinné školní docházky a vyměřovací základy (výdělky) od roku 1986.

Doba pojištění může být hodnocena pouze jednou – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Z toho vyplývá, že z hlediska získané doby pojištění je jedno, zda se vám doba hodnotí jako zaměstnání nebo péče o dítě do 4 let věku. Obě doby se hodnotí plně, tj. na 100 %. Souběhem těchto dob tedy další dobu pojištění pro výpočet důchodu nezískáte.

Z hlediska získaných vyměřovacích základů (výdělků) záleží, o jaké období se jedná. Jak zmiňuji výše, vyměřovací základy před rokem 1986 se při výpočtu důchodu nijak nehodnotí. Pokud by šlo o období od roku 1986 do konce roku 1995, vámi zmiňované (pravděpodobně nízké) výdělky vám výpočet důchod velmi pravděpodobně naopak zhorší. Kdybyste totiž neměla zhodnoceny tyto nízké výdělky, hodnotila by se vám vyloučená doba, která by byla určitě výhodnější, protože na rozdíl od nízkých výdělků nezhoršuje průměrný měsíční výdělek (OVZ)a v tomto období s touto situací nemůžete nic udělat. Jestliže by se jednalo o období po roce 1995, můžete při sepisování žádosti o důchod požádat o vyloučení těchto výdělků (aby se jednalo o vyloučenou dobu). Pokud tak neučiníte, opět dojde ke zhoršení ve výpočtu důchodu.

Z výše uvedeného vyplývá, že vámi uvedený přivýdělek důchod buď vůbec neovlivní, nebo dokonce výpočet zhorší.