Můžu si požádat o vyrovnání dočasného krácení předčasného důchodu?

Otázka:

Starobní důchod měl být přiznán k 5.2.2005. Kvůli zrušení zaměstnavatele, odešla zaměstnankyně do předčasného starobního důchodu k 8.10.2003.Může si požádat o vyrovnání dočasného krácení ? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Můžu si požádat o vyrovnání dočasného krácení předčasného důchodu?

V uvedené době sice ještě existoval i dočasně krácený předčasný starobní důchod, ale ten mohl být přiznán pouze za specifických podmínek (pobírání částečného nebo plného invalidního důchodu, dříve i evidence na úřadu práce po dobu alespoň šesti měsíců před přiznáním důchodu). Takový důchod je na rozhodnutí o důchodu přiznáván podle § 30 zákona č. 155/1995 Sb. a pouze tento mohl být při dosažení důchodového věku přepočítán.

Krácení předčasného starobního důchodu přiznaného podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb. je trvalé a není možné po dosažení důchodového věku přepočítávat.