Musím při odchodu do předčasného důchodu zaslat na OSSZ kopii výpovědi?

Otázka:

Musím při odchodu do předčasného důchodu zaslat na OSSZ kopii výpovědi z pracovního poměru já či zaměstnavatel?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musím při odchodu do předčasného důchodu zaslat na OSSZ kopii výpovědi?

K žádosti o důchod se výpověď nepřikládá. Případné skončení pracovního poměru potvrzuje zaměstnavatel na k tomu určeném tiskopise. Podmínkou pro přiznání výplaty předčasného důchodu je skončení výdělečné činnosti zakládající účast na sociálním pojištění.