Musím marodit rok v kuse, abych si mohl požádat o invalidní důchod?

Otázka:

Po dvou operacích bederní páteře jsem si zažádal o důchod. Žádost jsem podal, tak čtyři měsíce po druhé operaci. Bylo mi sděleno s výsměchem, že musím marodit nejdříve rok a potom můžu i nějaký ten měsíc navíc. Do té doby se mám dát dohromady a najít si jinou práci. Čtyři měsíce jsem byl v neschopnosti a pak jsem šel do práce z fin. důvodů kde jsem vydržel dva týdny. Nyní jsem zase v neschopnosti již třetí měsíc. Musím marodit teda, abych měl nárok na invalidní důchod rok v kuse? A mám na něho vůbec nárok? Počítá se z hrubého příjmu u posledního zaměstnavatele? Děkuji s pozdravem

Odpověď:

Musím marodit rok v kuse, abych si mohl požádat o invalidní důchod?

Nikde v zákoně o důchodovém pojištění není uvedeno, že byste musel být rok v dočasné pracovní neschopnosti (marodit). Abyste mohl být uznán invalidním, musí se v první řadě jednat o tzv. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav:

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok. (§ 26 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)

Informace, kterou jste obdržel je tedy poměrně svérázným vyjádřením výše uvedeného paragrafu.

Zda budete uznán invalidním vám pochopitelně nemohu sdělit – nejsem posudkový lékař a i kdybych jím byl, tak vám přes internete těžko posoudím. K posouzení zdravotního stavu, vč. toho zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, je oprávněn pouze posudkový lékař příslušné OSSZ.

Invalidní důchod se počítá ze získaných dob pojištění, dopočtené doby a ze všech výdělků získaných v tzv. rozhodném období.